Lägger ni mycket tid på att sammanställa och hämta in underlag inför årsredovisningen?  Är ni flera personer i organisationen som både skriver och granskar samma rapport och är det en utmaning att hantera underlag som varierar kraftigt när det gäller innehåll och utformning?

Att skapa rapporter i Stratsys effektiviserar arbetet med rapporteringen och anses av många av våra kunder som en stor effektiviseringsvinst.

I dagsläget arbetar flertalet av Stratsys myndighetskunder med årsredovisningen i Stratsys.

Under detta webinar visar vi hur arbetet med årsredovisningen kan förenklas med Stratsys verktyg. Vi kommer att fokusera på funktionaliteten i verktyget, gå igenom hur flera personer tillsammans kan arbeta i rapporten samt hur man kopplar samman årsredovisningen med verksamhetsplanen i Stratsys.

Webinaret är kostnadsfritt och du deltar enkelt via din egen dator. Självklart har du möjlighet att under webinaret ställa frågor till presentatören.

Anmäl dig till webinaret