Under detta webinar får du ta del av hur Bostads AB Mimer arbetar med sitt systematiska kvalitetsarbete för att nå sin målsättning att bli Sveriges bästa bostadsbolag 2020. 

Tillsammans med Bostads AB Mimer pratar vi om hur bostadsbolag kan arbeta systematiskt med sitt målarbete och hur Stratsys blir en avgörande del i det arbetet. 

Vi kommer även att visa exempel på hur man kan arbeta med sitt långsiktiga målarbete i Stratsys. Under webinaret kommer ni ha möjlighet att ställa frågor och delta i diskussionen. 

Webinaret sker online och du deltar via din egen dator. Allt du behöver är en dator och internetuppkoppling. 

Anmäl dig till webinaret