Hur mycket tid lägger din organisation på insamling och sammanställning av underlag för granskning egentligen? Arbetar ni med planering, uppföljning och rapportering i Word, Excel och i mail? För att skapa ett framgångsrikt kvalitetssäkringsarbete är ordning och reda samt tydlig struktur och kontinuitet av största vikt.

Se filmen om kvalitetssäkring av högre utbildning